Aanbod

Het aanbod van de Zeeuwse Academie

Het aanbod van de Zeeuwse Academie is voor ambtelijke organisaties, bestuurders en volksvertegenwoordigers.

De Zeeuwse Academie verzorgt:

 • Kennis op vakgebieden zoals Sociaal Domein, Financiën, Juridisch, Welzijn & Zorg, Natuur, Economie
 • Persoonlijke ontwikkeling en adviesvaardigheden
 • Brede ontwikkelingen op het vlak van omgevingswet, energietransitie, duurzaamheid, burgerparticipatie, samenwerking, transities
 • Persoonlijke coaching en intervisie

Wij bieden:

 • Vakopleidingen
 • Leergangen (verdieping en vaardigheden)
 • Leerplaatsen
 • Een klus in de regio
 • Onderzoek

Maatwerk

In de organisatie van kennis en vaardigheden, bouwen wij cursussen, leergangen en leerplaatsen op de maat van de deelnemers en de organisaties.

Soms hanteren wij bij bepaalde vakopleidingen een standaard-programma. Maar veel meer bespreken wij met de opdrachtgever de exacte opbouw van het leertraject. Daarbij bieden wij voorbeelden en programmavoorstellen.

Bij de samenstelling houden wij rekening met:

 • Vakinhoud
 • Competenties en adviesvaardigheden
 • Innovatiekracht
 • Regionale thematiek

 

Intersectoraal
De Academie ziet ook kansen om intersectoraal actief te zijn in de regio. Onderdeel daarvan is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. In het leren en ontwikkelen van medewerkers en organisaties liggen daarom mogelijkheden om uit te wisselen. In diverse cursussen en leergangen wordt dit ingevuld

Heb je persoonlijke leer- of ontwikkelwensen?

Veelgestelde vragen

Jazeker. Wij werken samen met diverse opleidingsinstituten in het land en zorgen dat de beroepsopleiding in Zeeland wordt verzorgd. Denk aan BOA-opleiding, Burgerzaken, Milieukunde, WMO-consulent, Heffing en invordering.

Neem daarvoor contact met ons op. Wij beschikken over een netwerk aan opleiders en docenten.

De training of cursus wordt in Zeeland verzorgd. Wij beschikken over meerdere opleidingslocaties. Ook kan gebruik gemaakt worden van jullie eigen opleidingsfaciliteiten.

De Academie doet haar uiterste best om in de regio meerdere kandidaten voor de cursus te krijgen zodat de groep voltallig is.

De Academie richt zich inderdaad ook op volksvertegenwoordigers. Je kunt voor een raads- of statenfractie een workshop aanvragen. Maar ook bijvoorbeeld voor meerdere raadsfracties van eenzelfde partij.