VOOR WIE

AMBTELIJK

Breed aanbod voor de ambtelijke organisatie. Van vakinhoud tot strategische ontwikkeling en managementsturing.

Aristoteles

"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen."

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Opfrissen en verdiepen voor raadsleden, statenleden en algemeen bestuurders.

Albert Einstein

"Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig."

BESTUURDERS

Congressen, themadagen, intervisie voor bestuurders van het openbaar bestuur, zorg en arbeidsmarkt.

Johan Cruijff

"Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien."

HET AANBOD

De Zeeuwse Academie is voor ambtelijke organisaties, bestuurders en volksvertegenwoordigers.

Wil je meedenken en -bouwen aan de academie?

LEREN EN ONTWIKKELEN IN DE REGIO

KORTE REISTIJDEN

Geen lange reistijden voor de deelnemers. We maken gebruik van onze eigen locaties.

BIJ ELKAAR IN DE KEUKEN KIJKEN

Samen optrekken in de regio. De cursussen en trainingen bevorderen dit en bieden mogelijkheden om samen te leren en te ontwikkelen.

REGIONALE THEMAS

De Academie levert maatwerk waar we als regio mee verder kunnen.

KRACHTIGE REGIO

Het aanbod van de Academie stimuleert een krachtige regio (waaronder intersectorale samenwerking).

TOEKOMSTBESTENDIG

De veranderingen in de samenleving doen een beroep op het aanpassingsvermogen van de organisatie, ambtenaar, bestuurder en volksvertegenwoordiger.

DOCENTEN UIT REGIO

De Academie bevordert nieuw en bestaand talent. Periodiek is er een train-de-trainer om Zeeuwen op te leiden voor het overdragen van kennis en kunde.

CONTACT OPNEMEN

  Veelgestelde vragen

  Jazeker. Wij werken samen met diverse opleidingsinstituten in het land en zorgen dat de beroepsopleiding in Zeeland wordt verzorgd. Denk aan BOA-opleiding, Burgerzaken, Milieukunde, WMO-consulent, Heffing en invordering.

  De Academie biedt speciaal daarvoor een train-de-trainer leergang aan om zodoende de vaardigheden bij te brengen en het aantal Zeeuwse docenten en trainers te stimuleren.

  De training of cursus wordt in Zeeland verzorgd. Wij beschikken over meerdere opleidingslocaties. Ook kan gebruik gemaakt worden van jullie eigen opleidingsfaciliteiten.

  De Academie doet haar uiterste best om in de regio meerdere kandidaten voor de cursus te krijgen zodat de groep voltallig is.

  De Academie richt zich inderdaad ook op volksvertegenwoordigers. Je kunt voor een raads- of statenfractie een workshop aanvragen. Maar ook bijvoorbeeld voor meerdere raadsfracties van eenzelfde partij.

  In sommige trainingen past dat uitstekend. Daar maken we in de voorbereiding dan concrete afspraken over.